Skratka RAM
Miesto Ramenskiy respublikanskiy ippodrom
Krajina
Obvod v m

www.ramhippo.ru

2009

17.07.2009 Nr. 89
25.09.2009 Nr. 146
02.10.2009 Nr. 147
09.10.2009 Nr. 157
23.10.2009 Nr. 165
30.10.2009 Nr. ?

2010

08.01.2010 Nr. 3
15.01.2010 Nr. 12
16.04.2010 Nr. 46
02.07.2010 Nr. 107
16.07.2010 Nr. 122

2012

14.09.2012 Nr. 58

© 2009 Trotting Database (Version 5.8)