Meno Song Gal (US) 
Rok nar. 1976
Pohlavie kobyla
Farba
Otec Songcan (US), 1969
Matka Melody Gal (US), 1969
Otec matky Hickory Pride (US), 1956
Chovateľ
Tréner
Majiteľ
RekordPôsobenie v chove
Farba Pohlavie Pôvod Chovateľ
1991MS Supergill (US)hnedákobylaSupergill (US), 1985 - Song Gal (US), 1976

© 2009 Trotting Database (Version 5.5)